Dina synpunkter är värdefulla för oss!

Här kan du framföra synpunkter, frågor eller förslag.
Välj den rubrik som bäst passar ditt äreende

Hållplats och Busstationer
Komfort och framförande av fordon
Kort och Biljetter
Planering av trafik
Fordonsstandard
Frågor om tider och priser
Vår information